Kategorier
Bilväg

Det är linjemålning som skapar ordning

För att förstå och hantera tillvaron behövs ramar och struktur. Vi skapar det genom regler, skyltar och även linjemålning som är ett av de bästa hjälpmedlen.

En våt asfalterad väg i mörker kan bli förvirrande om där inte finns linjemålning som tydligt signalerar var körfältet slutar. Linjerna signalerar inte bara var vägbanan upphör utan ger också information om var det är riskabelt att köra om och när det är förbjudet att korsa linjen.

Linjemålning är ett symbolspråk och är därför ett viktigt sätt att förmedla budskap och regler. Det behövs inga ord vilket gör linjerna internationellt begripliga. För den som tagit körkort blir det lätt att förstå trafikregler och varningar med hjälp av dessa symboler. En heldragen linje eller pilar som visar körriktning är enkla men tydliga budskap som alla kan förstår oavsett språk.

Linjemålning används både inomhus och utomhus

Företag som arbetar med linjemålning är inte bara ute i trafiken och målar. Det finns linjer och andra symboler på fler ställen än man tänker sig. Idrottshallar, basketplaner och skolgårdar behöver också de tydliga markeringar som linjemålning ger. Det vanligaste är ändå linjemålning i trafiken där det finns parkeringsplatser, körfält i stadstrafik och övergångsställen som behöver markeras.

Det är enkelt att beställa linjemålning genom att ringa eller mejla ett etablerat företag. All utrustning finns på plats och det behöver inte vara stora arbeten. För företag som arbetar med linjemålning är parkeringsrutor i en bostadsrättsförening eller de vita linjerna på en tennisplan lika viktiga som vägmarkeringar på en landsväg.